zurück zur Suche

Leistungsblatt

LARA  CH 120.1328.7541.2   F
Geb.Dat. 12.11.2016 Vater CA 000.0168.9128.8 GRAND SLAM Mutter CH 120.0850.7283.8 LEANDRA Rasse AN
Geb. Datum 12.11.2016 Hornstatus Farbschlag rot Rasse Angus / AN
FLHB-Status NV/NB/SPB-Mutter J/J/J Dauerleistung
Besitzer Daniel Widmer, Batzberg 5, 8636 Wald ZH DNA
Züchter Daniel Widmer, Batzberg 5, 8636 Wald ZH SNP

Red Six Mile GRAND SLAM 130Z MHF*
CA 000.0168.9128.8 anerkannt
27.02.2012 AN red
141 37 94.9 312 1351
10.02.2020 87 (72) 108 (84) - 109 (71) 105 (82) 108 (74)
- - - - / - / - / - / -
Red VGW GAME PLAN 816 P
CA 000.0154.3287.1 anerkannt
09.02.2008 AN red
- - - - - - -
Red VGW GAME PLAN 508
CA 000.0102.9305.7 AN
TW DOLL
CA 000.0085.0724.1 AN
RED SIX MILE REBECCA 216X
CA 000.0157.3599.6 anerkannt
07.02.2010 AN red
- - - - - - -
Red SSS BUCC 30U
CA 000.0146.7063.2 AN
Red Wilbar REBECCA 234M
CA 000.0109.5197.1 AN
LEANDRA v. Haselbach P
CH 120.0850.7283.8
24.10.2010 AN black
8 34 100.0
- - - - - - -
- - - - / - / - / - / -
Young Dale SUPERIOR 14S PP
CA 000.0134.8439.1 aufgenommen
18.01.2006 AN
10.02.2020 80 (75) 119 (92) 99 (68) 118 (86) 103 (91) 88 (88)
Young Dale TOUCH DOWN 36M PP
CA 000.0111.9460.5 AN
HOFF EBONY S C 3330 991
CA 000.0114.6666.5 AN
LYNN P
DE 005.7977.6087.9 aufgenommen
14.02.2004 AN red
10.02.2020 - 104 (26) 94 (26) 86 (43) 95 (56) 94 (46)
PREDIGER
DE 006.6512.9760.9 AN
LUSSI
DE 006.6511.3220.7 AN

Kälber *Adoptivkalb **von Adoptivmutter aufgezogen
Anz. Geb. Dat. Vater Kalb Zuwachs
Name Ohrmarke Name Ohrmarke Geschl. KN GG [kg] AG205 (kg) TZ205 (g) KZP
1 21.11.2018 GARTH G67 AU 000.0000.0067.8 LUCKY CH 120.1464.7152.5 K 1 35
2 01.12.2019 DOX CH 120.0697.7136.8 LAURA CH 120.1505.9083.0 W 1 30
EKA Mt.: 24 ZKZ Tage: 375 KF: 1.02 33

Eigenleistung GG 30 AG205 KN 1 TZ205
Lineare Beschreibung
Datum Rassenmerkmale
Widerristhöhe Kopf, Augen
Gewicht Haare
Hörner
Ohren
 
Format Bemuskelung
Widerristhöhe Kondition
obere Linie Schulter
Länge Lenden
Becken Länge Stotzen Rundung
Becken Neigung Stotzen Länge
Tiefe Brust Fundament
Weite Hüftbein Gliederstärke
Euter Länge Stellung vorne
Euter Tiefe Sprunggelenkwinkelung
Zitzen Länge Fesseln
Zitzen Dicke Klauen
   
Zuchtwerte Datum:   -
Label Index
GAbeef -
GGbeef -
GAdairy -
GGdairy -
AGD -
AGM -
SGMT -
FMT -
FETMT -
SGKV -
FKV -
FETKV -
Letzte Belegung/Besamung
16.02.2020 KB REDSUN CH 120.1273.6300.9 AN
Daten werden aufbereitet